FAQ's

Veel gestelde vragen
 • 1
  Wat houdt platform BV berkelland in?

  Het Platform BV Berkelland is een netwerksamenwerkingsverband van ondernemers- en bedrijvenparkverenigingen, onderwijs, gemeente, LTO Berkeland en Industriële Kring Berkelland. Het heeft tot doel het ondernemersklimaat in de gemeente Berkelland te bevorderen. Met behulp van haar 5 hoofdopgaven wil het Platform uiteindelijk van Berkelland de meest ondernemende gemeente in de Achterhoek maken.

  Meer informatie…

   

 • 2
  Kan ik lid worden van het platform?

  Individuele ondernemers en bestuurders kunnen geen lid worden van het Platform BV Berkelland. Zij worden indirect vertegenwoordigd in geval van een lidmaatschap van een van de samenwerkende partners.

   

   

   

   

   

   

 • 3
  WAT KAN HET PLATFORM VOOR MIJ BETEKENEN?

  Het Platform BV Berkelland is opgericht voor de collectieve belangenbehartiging en ondersteuning van ondernemers en bestuurders in de gemeente Berkelland. Zij doen dit via de aangesloten partners, de ondernemers- en bedrijvenparkverenigingen, Industriële Kring Berkelland, gemeente, onderwijs en LTO Berkelland. De terreinen waarop het Platform BV Berkelland werkzaam is, vindt u hier.

 • 4
  WIE ZIJN ER BIJ HET PLATFORM BETROKKEN?

  Het Platform B.V. Berkelland is een netwerksamenwerkingsverband van de ondernemers- en bedrijvenparkverenigingen, Industriële Kring Berkelland, gemeente, onderwijs en LTO Berkelland.

   

   

   

   

   

   

 • 5
  IK WIL EEN BEDRIJF STARTEN IN BERKELLAND. WIE HELPT MIJ?

  Het Platform BV Berkelland begeleidt geen individuele ondernemers en bestuurders, maar beschikt over een groot netwerk van specialisten. Desgewenst brengt zij u in contact met de verschillende partners die u verder kunnen helpen met het leggen van contacten en geven van adviezen.

 • 6
  HOE KOM IK MET HET PLATFORM IN CONTACT?

  Op de home page en onder het hoofdmenu “Over ons”, “Bestuur/Secretariaat” vindt u de mensen achter het platform. Via het hoofdmenu “Contact” treft u e-mailadres, postadres en telefoonnummer aan. U kunt daar ook het contactformulier invullen.

   

   

   

   

   

   

 • 7
  HOE IS HET PLATFORM ONTSTAAN?

  Het Platform BV Berkelland is in 2010 jaar ontstaan vanuit de wens het ondernemersklimaat in Berkelland te stimuleren. Al in 2009 werd er door alle betrokken partijen ingezien dat er een nieuwe werkelijkheid zou ontstaan, waarbij maatschappelijke en economische ontwikkelingen meer flexibiliteit en innovatie zouden vragen en het participatie-aandeel van de burger zou toenemen. Dit betekende verandering, samenwerken en kennis delen.

 • 8
  WAT HEEFT HET PLATFORM AL BEREIKT?

  Het Platform B.V. Berkelland heeft een stevige positie als economische aanjager binnen de gemeente Berkelland. De rode draad in haar werkzaamheden en opvattingen is dat alle betrokkenen moeten samenwerken om een economisch gezonde gemeente  te realiseren en in stand te houden.

  De volgende zaken zijn gerealiseerd:

  • Jaarlijkse wordt de Dag van de Berkellandse Ondernemer georganiseerd
  • Er vindt regulier overleg tussen de ondernemersverenigingen plaats
  • Invoering en ondersteuning van een EZ-tem bij de gemeente
  • Oprichting van een CVJO (Centrum voor Jonge Ondernemers)
  • Oprichting van een bedrijvenparkvereniging
  • Pilot “Duurzaam en Innovatief Bedrijvenpark” met de provincie
  • Opstart van het glasvezelproject
  • Innovatieproject voor ondernemers in samenwerking met de UTwente
  • Verbreding contacten tussen het onderwijs lokaal en regionaal
  • Opstart plan 2015-2020 met daarbij behorende financiering.

Zoek vragen

Als u meer vragen heeft kunt u hier zoeken. U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen.