BELANGENVERENIGING BEDRIJVENPARKEN RUURLO

KVO Bedrijvenparken Ruurlo
De samenwerking dateert van maart 2009 toen op initiatief van de Belangenvereniging Bedrijvenparken Ruurlo (BvBR) en de gemeente Berkelland de werkgroep KVO-B is opgericht vanuit het doel de veiligheid en uitstraling van de bedrijventerreinen Everskamp, Schansekamp en Venterkamp te verbeteren. Daartoe werd een intentieverklaring voor de samenwerking getekend en werd december 2009 de audit voor Certificering Basis Samenwerken en in december 2011 de audit voor certificering Continue samenwerken succesvol afgesloten.

In januari 2016 vond opnieuw een hercertificering plaats en heeft het bedrijventerrein het Certificaat Continu Samenwerken opnieuw behaald (klik hier).